Datum: 4 maj 2024
Tid: 18.30 – 20:00
Plats: föreningslokalen

Nu är det dags att börja fundera på hur vi medlemmar vill att styrelsen och valberedningen för Brf Svavlet 4 ska se ut för 2024/2025. Du som medlem i föreningen har en viktig röst och den vill vi gärna höra.

Vi bjuder därför in till ett informationsmöte den 4 maj 18:30 för att berätta mer om vad styrelse- och valberedningsarbetet innebär i praktiken.

Vi vill understryka hur viktigt det är att du deltar på informationsmötet då ansvaret för vår förening ligger i våra medlemmars händer, där styrelsen representerar våra intressen. Vi hoppas därför att fler vill engagera sig i arbetet och nominera sig själva eller någon annan till en plats i styrelsen och valberedningen.

Nomineringen sker på plats under informationsmötet eller via mail till vår e-postadress:

valberedningen@svavlet4.se 

Om du har frågor eller funderingar så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vänliga hälsningar / Valberedningen

Obs. Valberedninglägger förslag på kandidater som skall ingå i styrelsen och valberedningen. Alla förslag behandlas konfidentiellt och vi har tystnadsplikt, både mot medlemmar och styrelsen.