Vi kommer med kort varsel utföra ett akut underhållsarbete på fjärrvärmenätet i:
SILVERSMEDSGRÄND 3, NICKELGRÄND 4-20
Värme och varmvatten kommer att vara avstängt under perioden:
från 2024-06-17 21:00
till 2024-06-18 05:00

Under avstängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt.

För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott